Node.js คืออะไร?

Node.js คือ runtime environment ของ JavaScript

Runtime environment คืออะไร?

Runtime environment หรือ Runtime System เป็นตัวกำหนดสภาวะที่ทำให้โปรแกรมที่เขียนโดยภาษานั้นๆสามารถรันบนเครื่องได้ โดยแต่ละภาษาจะมี Runtime environment เป็นของตัวเอง

สามารถเขียน JavaScript โดยไม่ติดตั้ง Node.js ได้หรือไม่?

ไม่ได้ หากไม่ติดตั้ง Node.js โปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้


วิธีติดตั้ง Node.js

กดเลือก LTS เวอร์ชั่น (ย่อมาจาก Long-term support)

สองเวอร์ชั่นนี้ต่างกันอย่างไร? ทำไมไม่เลือกอันใหม่กว่า?

สองเวอร์ชั่นนี้ต่างกันที่เวอร์ชั่นแรกเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่า แต่รับรองว่าใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆกับ codebase ของเราแน่ๆ

เวอร์ชั่นที่สองเป็น current เวอร์ชั่น คือเวอร์ชั่นปัจจุบัน มีลูกเล่นใหม่ๆเยอะ มีหลาย feature แต่อาจมีปัญหากับ codebase ของเราได้

ดังนั้นเลือกอันแรกเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย ว่าจะใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแน่นอน

  • ติดตั้งไฟล์ที่โหลดมา ถ้ากด double click แล้วติดตั้งไม่ได้ ให้คลิ้กขวา เลือก open with -> installer (default)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งถูกต้องเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

เรียกเปิด terminal ขึ้นมา ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Node.js ด้วยคำสั่ง

node -v

จากนั้นตรวจสอบเวอร์ชั่นของ npm (Node Package Manager) ด้วยคำสั่ง

npm -v

(NPM เป็นที่รวมของ packages หรือ modules ของ Node.js ที่สามารถเรียกใช้ได้ฟรี)

ถ้าผลลัพท์เป็นเลขเวอร์ชั่น ไม่มี error แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

Advertisement