บทความนี้เป็นการติดตั้ง MySQL โดยใช้ package installer

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ disk image สกุล .dmg จาก MySQL Community Server

หน้าถัดไป Oracle อาจจะขอให้เราสมัครสมาชิก ถ้าอยากสมัครก็สมัคร ถ้าไม่อยากสมัคร ด้านล่างมันจะมีลิ้งค์ให้โหลดโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ก็กดที่ลิ้งค์นั้นได้

  1. ติดตั้งโดยใช้ MySQL package Installer
หน้า wizard

หลังจากดาวน์โหลดได้ disk image มาเรียบร้อยแล้ว ให้กดดูที่ Finder เลื่อนหาไฟล์ .dmg ที่เราโหลดมา จากนั้นกด double-click เพื่อ unpack ไฟล์

ข้างในไฟล์จะมีไฟล์ย่อยอยู่ MySQL package installer จะมีนามสกุลไฟล์เป็น .pkg ให้กด double-click ที่ไฟล์นั้น ชื่อไฟล์จะเป็นชื่อเวอร์ชั่นของ MySQL

  • อันแรกขึ้น introduction กด Continue
  • GNU General Public License กด Continue และ กด Agree (ถ้าไม่ยอมรับ จะติดตั้งไม่ได้)
  • Installation Type กด Install

จากนั้นจะเริ่มการติดตั้ง MySQL

  1. ตั้งค่า Configuration

เลือกใช้ Strong Password Encryption แล้วกด Next

  1. ตั้ง root password

ตั้งค่า password และกดเลือก Start MySQL Server จากนั้นกด Finish

  1. ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

หน้า Summary แจ้งว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด Close เพื่อปิดหน้า wizard

Advertisement