หากเรามี Pythin หรือ PIP ติดตั้งในระบบเรียบร้อยแล้ว การติดตั้ง NumPy จะสามารถทำได้อย่างดาย

การติดตั้ง NumPy สามารถทำได้หลายวิธี คือ ติดตั้งผ่าน conda, pip หรือติดตั้งโดยใช้ package manager (สำหรับ macOS และ Linux)

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนมีทั้ง Python และ pip ติดตั้งแล้ว (macOS) เราจะใช้ pip ในการติดตั้ง NumPy

การติดตั้ง NumPy

ขั้นแรกเปิด terminal ก่อน และใส่ command ด้านล่างนี้

pip3 install numpy

หากมีปัญหาหรือ IO errors ให้ใช้ command sudo แทน

sudo pip3 install numpy

จากนั้นมันจะถามรหัสผ่าน เราก็ใส่รหัสผ่านและกด enter

หากเรามี NumPy อยู่แล้ว บน terminal จะขึ้นข้อความด้านล่างนี้

หลังจากติดตั้ง NumPy เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเรียกใช้ NumPy ได้โดยการใช้คีย์เวิร์ด import numpy ที่ด้านบนของ module ได้เลย

NumPy as np

ใน Python alias คือการใช้ชื่อที่เป็นทางเลือกเพื่ออ้างถึงชื่ออื่น โดย NumPy มักถูก import โดยใช้ alias np

เราสามารถสร้าง alias ได้โดยใช้คีย์เวิร์ด as ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏด้านบน
หลังจากนั้นเราสามารถอ้างถึง NumPy โดยใช้ np แทน Numpy

NumPy ถูกใช้ทำงานกับ arrays วัตถุที่เป็น array ใน NumPy เรียกว่า ndarray เราสามารถสร้าง NumPy ndarray object ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น array()

ในการสร้าง ndarray เราสามารถผ่าน list, tuple, หรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะคล้าย array เข้าไปใน array() method ได้ จากนั้นวัตถุจะถูกแปลงเป็น ndarray

Type() function

type() คือ built-in ฟังก์ชั่นใน Python ที่ใช้บอกชนิดของ วัตถุ (object) ที่ผ่านเข้าไปวัตถุในตัวอย่างด้านล่าง ชนิดของวัตถุของตัวแปร arr คือ numpy.ndarray

วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของ NumPy

พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้

print(np.__version__)
Advertisement