เรื่องของเรื่องคือเปิด Eclipse แล้วมีขึ้น popup เหมือนในรูป ค้นหาข้อมูลดูพบว่ามี bug ใน Eclipse อันเนื่องมาจาก JDK

ดาวน์โหลด JDK

วิธีแก้ปัญหาคือต้องโหลด JDK ตัวใหม่ เวอร์ชั่นใหม่ไปเลย

  1. ไปที่ Oracle เว็บไซต์ก่อนเลย
  2. กดเลือก Java SE
  3. จากนั้นกด “JDK Download”

ตอนนี้ Java SE เวอร์ชั่นล่าสุดคือ 15 ดังนั้น JDK ก็จะเป็นเวอร์ชั่น 15 ด้วย
หลังจากกดดาวน์โหลดแล้วเว็บไซต์จะแสดงหน้าถัดไปให้เลือกว่าจะดาวน์โหลดของระบบปฏิบัติการไหน เราใช้ macOS ก็เลือก macOS

เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว ให้ unzip ไฟล์แล้วก็ติดตั้งได้เลย เสร็จแล้วจะลบตัวติดตั้งนี้ไปก็ได้

Terminal

จากนั้น Eclipse น่าจะใช้งานได้ ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แต่เราจะมี JDK สองตัวในเครื่อง ให้เปิด terminal แล้วพิมพ์ด้านล่างนี้เพื่อดู JDK ในเครื่องของเรา

~ % /usr/libexec/java_home -V

ของเรามันขึ้นตามด้านล่างนี้

Matching Java Virtual Machines (2):
     15.0.1 (x86_64) "Oracle Corporation" - "Java SE 15.0.1" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-15.0.1.jdk/Contents/Home
     1.8.0_211 (x86_64) "Oracle Corporation" - "Java SE 8" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_211.jdk/Contents/Home
 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-15.0.1.jdk/Contents/Home

คือมี Java Virtual Machines 2 ตัว อันเก่าคือ jdk.1.8.0_211 อันนี้ได้มาตั้งแต่ Java SE เวอร์ชั่น 8 เราสามารถลบออกไปได้เลยให้มันเหลือ JDK ตัวเดียวพอ

ใช้คำสั่ง

 % sudo rm -rf /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_211.jdk

จากนั้นให้พิมพ์ /usr/libexec/java_home -V อีกครั้ง terminal ควรจะแสดง JDK แค่ตัวเดียว

Matching Java Virtual Machines (1):
     15.0.1 (x86_64) "Oracle Corporation" - "Java SE 15.0.1" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-15.0.1.jdk/Contents/Home
 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-15.0.1.jdk/Contents/Home
Advertisement