ในบทนี้เราจะเตรียมทุกอย่างเพื่อเริ่มสร้าง web app โดยใช้ framework ที่ชื่อว่า Django

สร้าง directory

เปิด terminal และพิมพ์คำสั่ง mkdir เพื่อสร้างโฟลเดอร์สำหรับโปรเจ็คของเรา (เส้นทางการไปที่โฟล์เดอร์หรือไฟล์ที่เราต้องการ เรียกว่า directory)

maria@Marias-MacBook-Air % mkdir project
maria@Marias-MacBook-Air % cd project

ในตัวอย่าง เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ project และใช้ command line cd เพื่อเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้าง

สร้าง virtual environment

เราจำเป็นต้องสร้าง virtual environment เพื่อให้เว็บแอพที่เราสร้างสามารถรันบนเครื่องของเราได้ ในที่นี้เราจะสร้าง virtual environment ด้วย venv

maria@Marias-MacBook-Air project % python3 -m venv django_env

เราตั้งชื่อ virtual environment ในที่นี้ชื่อว่า django_env จากนั้นให้ activate virtual environment ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ หากตั้งชื่อ virtual environment เป็นชื่ออื่น เวลา activate ก็ให้ใส่ชื่อที่ตั้งนั้น

maria@Marias-MacBook-Air project % . django_env/bin/activate

หาก activate ถูกต้อง ไม่มี error มันจะขึ้นชื่อ virtual environment ใน command line ดังนี้

(django_env) maria@Marias-MacBook-Air project % 

สังเกต (django_env) ด้านหน้า

ติดตั้ง Django

ในบทนี้เราจะติดตั้ง django ด้วย pip พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

(django_env) maria@Marias-MacBook-Air project % pip3 install django

บน terminal จะขึ้นข้อความประมาณตัวอย่างด้านล่างนี้

สร้างโปรเจ็ค

โปรเจ็คกับแอพพลิเคชั่นจะไม่เหมือนกัน ในหนึ่งโปรเจ็คอาจจะประกอบด้วยหลายแอพพลิเคชั่น เช่น ในเว็บไซต์หนึ่งสามารถโพสข้อความ และสามารถส่งข้อความให้เพื่อนได้ ก็แปลว่ามีอย่างน้อย 2 แอพพลิเคชั่น

สร้างโปรเจ็คโดยใช้ subcommand ของ Django

(django_env) maria@Marias-MacBook-Air project % django-admin startproject blog
(django_env) maria@Marias-MacBook-Air project % cd blog

หากเราเข้าไปดูโฟลเดอร์ที่เราสร้าง เช่นใน macOS กดที่ Finder และเข้าไปในโฟลเดอร์ directory จนถึงชื่อโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อโปรเจ็คของเรา เราจะเห็นไฟล์ชื่อ manage.py อยู่คู่กับโปรเจ็คที่เราสร้าง และในโปรเจ็คที่เราสร้าง มีไฟล์อยู่ข้างในอยู่แล้ว

หากเราติดตั้ง tree command line program เราสามารถพิมพ์ว่า tree ใน terminal และจะเห็น structure ต่อไปนี้

Runserver

บน terminal และรัน server โดยใช้คำสั่งด้านล่างนี้

(django_env) maria@Marias-MacBook-Air blog % python3 manage.py runserver

เราจะเห็นว่าในบรรทัดเกือบสุดท้าย มันจะบอก url ที่รัน server ให้คัดลอก url นั้นแล้วเปิดในบราวเซอร์ มันควรจะขึ้นหน้าต่อไปนี้

ถ้าทำทุกอย่างได้ถึงขั้นตอนนี้ ไม่มี error แปลว่าขั้นตอนต่อไป เราจะสามารถสร้าง Django Application ได้แล้ว

สรุปบทนี้เรียนอะไรไปบ้าง?

1. mkdir เป็น command line สำหรับสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใน terminal

2. สร้าง Python Virtual Environment ด้วย venv:

python3 -m venv (ชื่อ VE)

3. สร้าง Python Virtual Environment ด้วย venv:

python3 -m venv (ชื่อ VE)

4. activate VE:

ource ชื่อVE/bin/activate หรือ
. ชื่อVE/bin/activate

5. deactive VE:

deactivate

6. ติดตั้ง Django ด้วย pip:

pip3 install django

7. สร้าง Django Project ด้วย Django subcommand:

django-admin startproject ชื่อโปรเจ็ค

8. รัน server บน terminal:

python3 manage.py runserver

Advertisement