การ plot line chart เป็นการสร้างภาพนิทัศน์ หรือ Data Visualisation อย่างหนึ่ง เป็นการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาทำให้อยู่ในรูปของกราฟ

Matplotlib

Matplotlib เป็น Library ที่ครอบคลุมสำหรับการสร้าง static, animated และ interactive visualisation ใน Python

ติดตั้ง Matplotlib

ติดตั้งบน terminal จาก source code โดยเปิด terminal และพิมพ์คำสั่ง

python3 -m pip install -U matplotlib

ขั้นตอนการสร้าง Line Chart

เก็บข้อมูลสำหรับสร้าง Line Chart

ด้านล่างเป็นตัวอย่างข้อมูลเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น และความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับแต่ละเวอร์ชั่น

Application VersionCustomer Rate
16.3
25.5
36.2
46.5
57
66.9
77.2
88
912
109.8

Plot Line Chart

Python List

ด้านล่างเป็นการ plot โดยใช้ข้อมูลจากในตาราง เขียนออกมาในรูปของ Python List

plot data from data list

ในแถวที่ 6 เรานำเข้า matplotlib ไลบรารี่ โดยให้ชื่อ plt

แถวที่ 8 และ 9 มาจากข้อมูลในตาราง โดยเขียนให้อยู่ในรูปของ list

แถวที่ 11 เราใช้ตัวแปร plt เรียกใช้ plt.plot() โดย parameter แรกเป็นแกน x และ parameter ที่สองเป็นแกน y

แถวที่ 12 ให้ Title ของ Chart

แถวที่ 13 และ 14 ให้ชื่อของแกน x และแกน y ตามลำดับ

แถวที่ 15 คือคำสั่ง plt.show() คำสั่งนี้จะเริ่มการ event loop เพื่อหา figure objects ที่เรากำลังสร้าง (currently active figure objects) จากนั้นเปิดหน้าต่างแสดง figure เหล่านั้น

เมื่อเรารันโปรแกรม จะได้กราฟดังนี้

Line chart plotted with list

Pandas DataFrame

ด้านล่างนี้เป็นการ plot โดยใช้ข้อมูลในตาราง แต่เขียนออกมาในรูปของ DataFrame

plot data from pandas DataFrame

บรรทัดที่ 6-7 เรา import libraries ชื่อ pandas และ Matplotlib.pyplot

บรรทัดที่ 9 นำข้อมูลจากตารางมาเขียนในรูปของ dictionary

บรรทัดที่ 13 เรานำ dictionary ที่ได้มาทำเป็น DataFrame

บรรทัดที่ 15 เรา plot กราฟโดยให้ใช้ข้อมูลจาก DataFrame สองคอลัมน์ คือ app_version และ customer_rate กำหนดให้เส้น line เป็นสีแดง และ mark แต่ละจุดด้วย o

บรรทัดที่ 17 กำหนด title

บรรทัดที่ 19-20 กำหนดชื่อแกน x และ y

บรรทัดที่ 21 กำหนดใช้แสดงพื้นหลัง grid

บรรทัดที่ 22 คำสั่งแสดงกราฟใน window

กราฟที่ได้

Line Chart plotted with pandas DataFrame

Advertisement