มิติใน Arrays

นิยามตามทฤษฎีคือ มิติใน arrays หรือ ระดับความลึกของ array ในระดับต่างๆ เรียกว่าเป็น nested arrays หรือ arrays ที่มี arrays อื่นๆเป็นสมาชิกอยู่ข้างใน

คนเขียนนิยามเองตามที่เข้าใจง่ายๆ โดยมองข้อมูลที่ออกมาในรูปของตาราง หรือเป็นการสร้างตารางข้อมูล/ชุดข้อมูลโดยใช้ข้อมูลใน arrays

  • 0 มิติ คือ ไม่มีทั้งแถวทั้งคอลัมม์
  • 1 มิติ คือ มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งตัวเรียงกันอยู่เป็นแถว ทำให้กลายเป็น 1 มิติ มีแถวแค่แถวเดียว
  • 2 มิติ คือ มีทั้งแถวและคอลัมม์ ทำให้เกิดตาราง
  • 3 มิติ คือ มีมากกว่า 1 ตาราง

เราสามารถพิมพ์ shape และพิมพ์มิติ ของ arrays ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

arr.shape — พิมพ์ shape
arr.ndim — พิมพ์มิติ

shape จะบอกจำนวนตาราง, แถว และคอลัมม์ของแต่ละมิติดังนี้ดังนี้

  • 0 มิติ มี shape เป็น ()
  • 1 มิติ จะบอกว่า array แถวนี้มีสมาชิกกี่ตัว
  • 2 มิติ จะบอกว่า array ตารางนี้มีกี่แถว และกี่คอลัมม์
  • 3 มิติ จะบอกว่า array นี้มีกี่ตาราง แต่ละตารางมีกี่แถว แต่ละแถวมีกี่คอลัมม์

ส่วนคำสั่งพิมพ์มิติจะบอกว่า array นี้เป็น array แบบกี่มิติ
การแสดง matrix คือ แสดงว่าตารางมีหน้าตายังไง 

0-D arrays

Numpy array ที่มีมิติเป็น 0-D (zero dimension) เรียกว่า Scalar จริงๆแล้วมันไม่ใช่ array มันเป็นตัวแปรเดี่ยวๆตัวเดียว

Scalar คือ ตัวแปรหรือ variable ตัวเดียว มีค่าเดียว สามารถเปลี่ยนค่าของมันได้ แต่ทุกครั้งที่เปลี่ยน มันก็ยังจะต้องมีค่าแค่ค่าเดียว

Array คือ เซตหรือกลุ่มของตัวแปรหลายๆตัวมารวมกัน ในภาษาอื่นส่วนมากแล้วจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน แต่ใน Python ชนิดข้อมูลต่างกันได้

จำไว้ว่าเครื่องหมาย [] คือเครื่องหมายสำหรับ array ถ้ามันเป็น array มันต้องอยู่ในเครื่องหมายนี้

สมาชิก คือ 1

1-D arrays

คือ array ที่มี array แบบ 0 มิติ เป็นสมาชิก กลายเป็นเซ็ตของข้อมูลขึ้นมา และต้องใส่เครื่องหมาย []

สมาชิก คือ 6,7,8

2-D arrays

คือ array ที่มี array แบบ 1 มิติ เป็นสมาชิก หมายความว่า เป็น array ที่ประกอบด้วย array อย่างน้อย 1 อันข้างใน สังเกตว่ามันมีเครื่องหมาย [] คลุม array ทั้งหมดอีกที

สมาชิก คือ 1,2,3 และ 4,5,6

3-D arrays

คือ array ที่มี array แบบ 2 มิติ เป็นสมาชิก อันนี้คือ array ที่อยู่ใน array และทั้งหมดนี้จะอยู่รวมกันใน array ใหญ่อีกที ถ้าเขียนแยกเป็นแต่ละบรรทัดตามแบบตัวอย่างจะเห็นภาพง่ายขึ้น

สมาชิก คือ 1,2,3 และ 3,4,5 ทั้งหมด 4 ชุด

เข้าถึงค่าของสมาชิกโดยการ index

1 มิติ คือ index แบบ array ปกติ

2 มิติ index ค่าแถวก่อนว่าเอาแถวไหน จากนั้น index คอลัมน์ของสมาชิกในแถวนั้น

3 มิติ index ตาราง หรือ matrix ก่อนว่าเป็นตารางไหน จากนั้น index แถว และคอลัมน์ของสมาชิกตามลำดับ

Advertisement