เรียนรู้ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซียนับถือเป็นหนึ่งในภาษาที่เรียนยากภาษาหนึ่ง(แต่ก็ใช่ว่าจะยากจนเรียนไม่ไหวจริงไหมคะ) ประเทศที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการก็จะมีประเทศรัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และยูเครน ในส่วนของประเทศยูเครนนั้นจะมีภาษายูเครนเป็นของตัวเอง แต่ภาษายูเครนและภาษารัสเซียนั้นคล้ายกันมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียว ความแตกต่างของภาษาที่เด่นชัดคือ การออกเสียง อันที่จริงแล้วทั้งสองภาษาจัดเป็นเครือญาติกัน คือ เป็นกลุ่มภาษาสลาวิก สาขาสลาวิกตะวันออก (รัสเซีย ยูเครน เบียลารุส)ตัวอักษรก็เหมือนกันแต่เวลาอ่านจะออกเสียงต่างกัน ในเรื่องไวยากรณ์เหมือนกันแทบทุกอย่างค่ะ

 

ภาษารัสเซียจะมีตัวอักษรทั้งหมด33ตัว สามารถแบ่งเป็นพยัญชนะ สระ พยัญชนะกึ่งสระ และเครื่องหมายกำกับเสียงได้ ดังนี้

พยัญชนะ 21 ตัว คือ Б В Г Д Ж З Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ

สระ 6 ตัว คือ А И О У Ы Э

พยัญชนะกึ่งสระ 4 ตัว คือ Е Ё Ю Я

เครื่องหมายกำกับเสียง 2 ตัว คือ Ъ Ь

 

А    а        =        อา  /  สระอา

Б    б        =        แบ  /  บ

В    в        =        แว  /  ว

Г    г        =    แก (เสียงหนักและก้อง)  /  ก

Д    д        =        แด  /  ด

Е    е        =        เยีย  /  สระเยีย(พยัญชนะกึ่งสระ)

Ё    ё        =        โย  /  โย(พยัญชนะกึ่งสระ)

Ж    ж        =        แช(เสียงหนักและยาว)  /  (คล้ายเสียง ช)

З    з        =        แซ (เสียงหนักและยาว)  /  คล้ายเสียง ซ (z)

И    и        =    อี  /  (สระอี, สระอิ)

Й    й        =    อีคราตคาเยีย  /  คล้ายเสียงสระอี(เสียงสั้น)หรือ ;ย

К    к        =        คา  /  ค

Л    л        =        แอล  /  ล

М    м        =        แอม  /  ม

Н    н        =        แอน  /  น

О    о        =        โอ  /  สระโอ, สระอา(เมื่อไม่เน้นเสียง)

П    п        =        แป  /  ป

Р    р        =        แอร  /  ร

С    с        =        แอส  /  ส

Т    т        =        แต  /  ต

У    у        =        อู  /  สระอู

Ф    ф        =        เอฟ  /  ฟ

Х    х        =        ฮา  /  ฮ,ห

Ц    ц        =        แซ*  /  ซ(ts)

Ч    ч        =        ชา*  /  ช(ch)

Ш    ш        =        ชา*  /  ช(sh)

Щ    щ        =        ชา*  /  ช(sch)

Ъ    ъ        =        ตวโยรดึย ซนัก  /  เครื่องหมายเน้นเสียงหนัก

Ы    ы        =        อือ  /  สระอือ

Ь    ь        =        เมียกคี ซนัก  /  เครื่องหมายเน้นเสียงเบา

Э    э        =        แอ  /  สระแอ

Ю    ю        =        ยู  /  สระยู (พยัญชนะกึ่งสระ)

Я    я        =        ยา  /  สระยา(พยัญชนะกึ่งสระ)

* Ц, Ч, Ш, Щ

ไม่มีเสียงนี้ในภาษาไทย

อันนี้ก็คือalphabetภาษารัสเซียและการออกเสียงพร้อมด้วยอักษรเทียบกับภาษาไทยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะ ว่าไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเราตั้งใจทำมันจริงๆ
ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะ

Advertisement