วันลอยกระทงเพิ่งจะผ่านไป นับว่าเป็นโอกาสอันดีในการทำความรู้จักคำศัพท์ภาษารัสเซียที่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของไทยค่ะ คำศัพท์วันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันได้เลยค่ะ

Лойкратхонг = ลอยกระทง

Credit: https://www.thaitravelblogs.com

Лойкпатхонг — праздник, ежегодно отмечаемый в Таиланде.

(วันลอยกระทง เป็นการเฉลิมฉลองวันหยุดประจำปีในประเทศไทย)

праздник (n.) วันหยุด

ежегодно (adj.) ประจำปี, ทุกๆปี

отмечать (v.) บันทึก, กล่าวถึง, เฉลิมฉลอง

Таиланд (n.) ประเทศไทย

credit: https://unsplash.com/search/photos/full-moon

Приходится на ноябрьское полнолуние.

(ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายน)

приходится (v.) ตรงกับ, จำเป็นต้อง, ต้อง, เป็น, เกิดขึ้น

на (prep.) ใน, ที่

ноябрьское (adj.) ของเดือนพฤศจิกายน, ในเดือนพฤศจิกายน

полнолуние (n.) พระจันทร์เต็มดวง, จันทร์เพ็ญ

«Лой» означает «плавать», а «кратхонг» — крохотный плотик.

(Лой หมายถึง “ลอย” และ Кратхонг หมายถึง “แพขนาดเล็ก”)

означать (v.) หมายถึง

крохотный (adj.) ขนาดเล็ก

плотик (n.) ของลอยน้ำ, แพ, โป๊ะ, ทุ่น, ห่วงยางลอยน้ำ, เรือท้องแบน

credit: https://www.pattayamail.com/

Кратхонг изготавливаемый банановых листьев и украшенный цветами.

(กระทงถูกทำขึ้นจากใบกล้วยและถูกตกแต่งด้วยดอกไม้)

изготавливать (v.) ถูกสร้างขึ้น, ถูกทำขึ้น

украшенный (adj.) ถูกประดับ, ถูกตกแต่ง

цветок (n.) ดอกไม้

คำศัพท์อื่นๆ

свеча (n.) เทียน

зажечь (v.) จุดไฟ

ароматизированный палочка (n.) ธูปหอม, แท่งไม้ยาวขนาดเล็กที่ใช้ใส่ในน้ำมันหอมระเหยเพื่อให้ห้องมีกลิ่นหอม

Advertisement