บทนี้อาจจะเป็นบทสุดท้ายที่เข้าใจง่ายของไวยากรณ์ภาษารัสเซียรึเปล่านะ (ฮา…) เพราะต่อจากนี้มันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วล่ะค่ะ

บุรุษสรรพนาม คือคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนชื่อของบุคคลนั้นๆ เช่น เขา เธอ มัน พวกเขา เป็นต้น ในภาษารัสเซียเรียกว่า Личные Местоимение (ลีชนึอเย่ เมสตาอีเมนีเย่) โดยบุรุษสรรพนามเหล่านี้จะมีการผันขึ้นอยู่กับการก เพศ และพจน์ค่ะ

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะใช้บุรุษสรรพนามนั่นก็คือการกของคำสรรพนามค่ะ เมื่อการกในภาษารัสเซียมีถึง 6 การกด้วยกัน ดังนั้นบุรุษสรรพนามทั้ง 8 ก็จะต้องกระจายกันออกไปใน 6 การกด้วย

บุรุษสรรพนามการกที่ 1

(ทำหน้าที่เป็นประธาน)

ตัวอย่างบุรุษสรรพนามการกที่ 1

местоимение

บุรุษสรรพนามการกที่ 1 เป็นบุรุษสรรพนามแรกที่เราต้องจำให้ได้ค่ะ เพราะสรรพนามในการกอื่นๆที่เหลือนั้น จะเรียกได้ว่าเราจะผันไปจากการกที่ 1 ก็ได้ค่ะ ในที่นี้จะเปรียบเทียบบุรุษสรรพนามภาษารัสเซียกับภาษาอังกฤษนะคะ เพราะจะง่ายต่อการสังเกตความแตกต่าง

บุรุษสรรพนามการกที่ 1
บุรุษสรรพนามการกที่ 1 ภาษาอังกฤษ ความหมาย
я I ฉัน – ใช้แทนผู้พูด
ты You คุณ เป็นเอกพจน์ – ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย โดยคนๆนั้นเป็นคนที่เรารู้จัก สนิทสนม คุ้นเคย หรืออายุน้อยกว่าเรา
он He ใช้แทนบุคคลที่เรากล่าวถึง เพศชาย
она She ใช้เรียกบุคคลที่เรากล่าวถึง เพศหญิง
оно It ใช้แทนสัตว์ สิ่งของ
мы We เมื่อกลุ่มของเรามีหลายคน เราจึงใช้คำนี้แทน “พวกเรา”
вы You พหูพจน์; พวกคุณทั้งหลาย หรือสามารถใช้เป็นเอกพจน์ได้ โดยมีความหมายว่า “คุณ” เมื่อคนๆนั้นเป็นคนที่เราไม่รู้จัก หรืออายุมากกว่าเรา เพราะสรรพนามตัวนี้จะมีความสุภาพ และให้เกียรติมาก
они They ใช้แทนคนหลายคนที่เรากล่าวถึง ไม่เจาะจงเพศ

บุรุษสรรพนามการกที่ 2

(เป็นหรือไม่เป็นของใคร)

บุรุษสรรพนามการกที่ 2
บุรุษสรรพนามการกที่ 1 บุรุษสรรพนามการกที่ 2 ภาษาอังกฤษ ความหมาย
я меня My ของฉัน
ты тебя Your ของคุณ
он его His ของเขา
она её Her ของเธอ
оно его Its ของมัน
мы нас Our ของพวกเรา
вы вас Your ของพวกคุณ
они их Their ของพวกเขา

บุรุษสรรพนามการกที่ 3

(ทำหน้าที่เป็นกรรมรอง)

บุรุษสรรพนามการกที่ 3
บุรุษสรรพนามการกที่ 1 สรรพนามการกที่ 3 ภาษาอังกฤษ ความหมาย
я мне to me แก่ฉัน
ты тебе to you แก่คุณ
он ему to him แก่เขา
она ей to her แก่เธอ
оно ему to it แก่มัน
мы нам to us แก่พวกเรา
вы вам to you แก่พวกคุณ
они им to them แก่พวกเขา

บุรุษสรรพนามการกที่ 4

(ทำหน้าที่เป็นกรรมตรง)

บุรุษสรรพนามการกที่ 4
บุรุษสรรพนามการกที่ 1 สรรพนามการกที่ 4 ภาษาอังกฤษ ความหมาย
я меня me ฉัน
ты тебя you คุณ
он его him เขา
она её her เธอ
оно его it มัน
мы нас us พวกเรา
вы вас you พวกคุณ
они их them พวกเขา

บุรุษสรรพนามการกที่ 5

(เพื่อบอกว่าการกระทำนั้นถูกกระทำโดยใคร หรือโดยอะไร)

บุรุษสรรพนามการกที่ 5
บุรุษสรรพนามการกที่ 1 สรรพนามการกที่ 5 ภาษาอังกฤษ ความหมาย
я мной, мною by me โดยฉัน
ты тобой, тобою by you โดยคุณ
он им by him โดยเขา
она ей by her โดยเธอ
оно им by it โดยมัน
мы нами by us โดยพวกเรา
вы вами by you โดยพวกคุณ
они ими by them โดยพวกเขา

บุรุษสรรพนามการกที่ 6

(เพื่อบอกว่าถูกพูด หรือคิด เกี่ยวกับอะไร)

บุรุษสรรพนามการกที่ 6
บุรุษสรรพนามการกที่ 1 สรรพนามการกที่ 6 ภาษาอังกฤษ ความหมาย
я обо мне about me เกี่ยวกับฉัน
ты о тебе about you เกี่ยวกับคุณ
он о нём about him เกี่ยวกับเขา
она о ней about her เกี่ยวกับเธอ
оно о нём about it เกี่ยวกับมัน
мы о нас about us เกี่ยวกับพวกเรา
вы о вас about you เกี่ยวกับพวกคุณ
они о них about them เกี่ยวกับพวกเขา

นี่คือตารางการผันบุรุษสรรพนามทั้ง 8 ตัว ในการกทั้ง 6 การกค่ะ

หากไม่สามารถอ่านภาษารัสเซียออก สามารถอ่านวิธีการอ่านได้ที่

การอ่านภาษารัสเซีย

ต้องการทราบเพศ การจำแนกเพศของคำต่างๆในภาษารัสเซีย สามารถอ่านได้ที่

เพศของคำนามในภาษารัสเซีย

Advertisement